สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอเชิญผู้สนใจทั่วพื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ดูงานวิจัย ในงาน "PSU Research Expo 2021"
ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.30 น. โดยเลือกชมนิทรรศการออนไลน์ได้ฟรีตลอดงาน สำหรับกิจกรรมอื่น ๆ เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://rdo.psu.ac.th/th/index.php/activity/1830-64-psu-research-expo-2021

นิทรรศการออนไลน์ประกอบด้วยผลงานวิจัยจาก 5 ส่วน และ จัดกลุ่มตามประเด็นยุทธศาสตร์วิจัย 8 กลุ่ม

(ผู้สนใจสามารถคลิกชมแต่ละผลงานภายใต้ยุทธศาสตร์แต่ละกลุ่ม ซึ่งจะมี icon แสดง e-poster clip video และกล่องติดต่อสอบถาม/แสดงความคิดเห็น)
  • ผลงานวิจัยเด่นจากนักวิจัยที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563
  • ผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • เครือข่ายวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ผลงานวิจัยของเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคใต้
  • ผลงานนวัตกรรมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ปี 2563

ผลงานนวัตกรรมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์
ติดตามผลการประกวด (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564) ได้ที่ Facebook : Research and Development Office (RDO), Prince of Songkla University