นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
12/10/63

อุปกรณ์การผลิตกรดไฮโปคลอรัสด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
12/10/63

ผลิตภัณฑ์หลักกั้นเส้นทางจราจรจากยางผสมพลาสติก

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
12/10/63

สารทดแทนฟอสเฟตและไบคาร์บอเนต สำหรับกุ้งสดแช่เยือกแข็ง

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
12/10/63

ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ 3 มิติ (สำหรับงานพิสูจน์หลักฐาน)

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
12/10/63

โฟมยางพาราผสมสารล่อแมลง

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
12/10/63

ยางกันกระแทก Multi-function

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
12/10/63

"บาบ๋าภูเก็จ" เสน่ห์วิถีร่วมสมัย

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
12/10/63

ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
12/10/63

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับรายงานและแจ้งเตือนข้อมูลคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
12/10/63

ตัวเก็บประจุอย่างยิ่งยวด (Supercapacitor)

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
12/10/63

ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ช่วยกดลิฟต์ไร้สัมผัส

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
12/10/63

การพัฒนานวัตกรรมจอกยางพารา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บน้ำยางสด