นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
09/10/63

ชุดทดสอบการปนเปื้อนของเนื้อหมูในอาหาร

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
09/10/63

ชุดผลิตภัณฑ์ข้าวต้มพร้อมบริโภค

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
09/10/63

แป้งจากกล้วยน้ำว้าดิบ (MusaWa bar)

นวัตกรรมกระบวนการ
09/10/63

การบำบัดน้ำเสียจากแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนโดยกระบวนการทางชีวภาพด้วยสาหร่ายและไรแดง

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
09/10/63

กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดอัลฟา-แมงโกสติน ด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
09/10/63

กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดไพลที่มีสารกลุ่มฟีนิลบิวทานอยด์ และสูตรแผ่นแปะแก้ปวดสารสกัดจากไพลที่ใช้สารเมือกจากเมล็ดแมงลักเป็นสารก่อฟิล์ม

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
09/10/63

ชุดตรวจฟอร์มาลินในอาหาร

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
09/10/63

ชุดทดสอบไนไตรท์ในผลิตภัณฑ์เนื้อแปรรูป

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
09/10/63

หนังเทียมจากยางพารา

นวัตกรรมกระบวนการ
09/10/63

วัสดุดูดซับแรงจากยางพารา

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
09/10/63

เครื่องไฮโดรโซนิกสำหรับผลิตอิมัลชัน

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
08/10/63

ปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง PSU